Audyt SEO

Zamów audyt SEO dla swojej strony lub sklepu internetowego. Otrzymasz rzeczową analizę SEO, która będzie zawierała:

Audyt SEO elementów on-site i off-site
Czym jest audyt SEO?

Czym jest audyt serwisu?

Audyt SEO ma na celu analizę obszarów wpływających na pozycjonowanie serwisu, na podstawie której sporządza się dokument zawierający rekomendacje dotyczące optymalizacji serwisu oraz działań poza witryną.

Zalecenia zebrane przez specjalistę SEO zawarte w dokumencie są wykorzystywane przez deweloperów do wdrożenia niezbędnych poprawek. Natomiast sugestie dotyczące działań poza stroną – między innymi tworzenie i optymalizacja treści czy pozyskiwanie odnośników, są zlecane do wewnętrznych działów marketingu bądź outsourcowane do podmiotów zewnętrznych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt SEO?

Audyt SEO jest jednym z pierwszych i kluczowych działań, które należy wykonać w kontekście promocji serwisu w wynikach wyszukiwarki. Po analizie swojego serwisu i bezpośredniej konkurencji, w tym także profilu linkowego, można planować i kolejno prowadzić dalsze prace. Mają one na celu wzrost widoczności serwisu – zarówno liczbę haseł, na które będzie rankingował serwis, jak i poprawę pozycji w wynikach wyszukiwarki. Działania warto opierać na sugestiach i rekomendacjach przygotowanych przez specjalistę SEO, które docelowo będą zawarte w dokumencie z audytem witryny.

Darmowa wycena audytu w ciągu 48h!

  Podchodzimy indywidualnie do Twojego serwisu, dlatego koszt wykonania audytu jest każdorazowo ustalany na podstawie zakresu prac i wielkości witryny.

  Elementy audytu SEO

  Weryfikacja widoczności

  Weryfikacja widoczności

  Otrzymasz aktualne statystyki dla Twojego serwisu: widoczność na słowa kluczowe, najchętniej odwiedzane strony czy statystyki odnoszące się do ruchu organicznego bazując na GA i GSC.

  Analiza techniczna

  Analiza techniczna

  W ramach przygotowanego przez nas audytu otrzymasz kompleksową analizę serwisu pod kątem SEO – elementów optymalizacji on-site. Zweryfikujemy obszary witryny, które wpływają na widoczność serwisu w wynikach wyszukiwarki.

  Rekomendacje

  Rekomendacje

  Nasz audyt SEO będzie zawierał rekomendacje dla administratorów serwisu bądź developerów. Pozwoli to na szybsze wdrażanie zmian technicznych w serwisie na podstawie sporządzonego wcześniej dokumentu.

  Szczegółowa analiza i wytyczne

  Analiza konkurencji

  Analiza konkurencji

  Wskażemy bezpośrednich konkurentów, a także przygotujemy raport widoczności wraz z estymowanym ruchem. Zweryfikujemy podejmowane w ostatnim czasie działania, które warto dodać do Twojej strategii pozycjonowania.

  Dostępność serwisu

  Dostępność serwisu

  Określimy ewentualne problemy dostępności witryny dla robotów wyszukiwarek. Zweryfikujemy poprawność renderowania, obecność wersji RWD i szybkość ładowania stron w serwisie.

  Content

  Content

  Przekażemy sugestie dotyczące dalszego rozwoju treści w Twoim serwisie wraz z technicznymi wskazówkami optymalizacji tekstów pod kątem SEO.

  Linki przychodzące

  Linki przychodzące

  Otrzymasz od nas raport linków przychodzących z sugestiami, które pozwolą Ci zdecydować jakie odnośniki pozostawić w profilu linkowym, a które warto usunąć. Dodatkowo wskażemy  możliwości pozyskiwania odnośników do witryny.

  Kierunek strategii

  Kierunek strategii SEO

  Otrzymasz sugestie dotyczące rozwoju serwisu oraz prac, które warto podjąć. Pozwoli to zaplanować i przeprowadzić odpowiednie działania, celem uzyskania  wzrostu widoczności na zapytania money oraz long tail keywords.

  Korzyści z przeprowadzenia audytu

  Audyt SEO wykonuje się nie tylko w celu określenia słabych i mocnych stron serwisu, a przede wszystkim po to, aby wskazać szereg rekomendacji i sugestii dotyczących przyszłych działań i optymalizacji witryny. 

  Końcowa analiza serwisu dostarczy przede wszystkim informacji na temat:

  Jakich efektów się spodziewać i kiedy będą zauważalne?

  Ważne, aby wdrożyć rekomendacje i zalecenia wskazane w audycie SEO – inaczej ciężko oczekiwać efektów po wykonaniu analizy serwisu.

  Docelowym efektem wdrożenia zaleceń audytu SEO będzie m.in.:

  Zauważalne efekty powinny nastąpić po indeksacji zmian w serwisie oraz działań prowadzonych poza nim.

  Czas, w jakim można zauważyć pierwsze efekty, zależy między innymi od branży, konkurencji, a także wielkości serwisu i skali prowadzonych działań off-page.

  Jakich efektów się spodziewać i kiedy będą zauważalne?

  Kiedy wykonać audyt SEO?

  Warto pamiętać o sytuacjach, w których audyt SEO jest szczególnie zalecany, a rekomendacje w nim zawarte powinny zostać wdrożone priorytetowo. Poniżej te najważniejsze.

  Systemy CMS i e-commerce mogą posiadać znaczące niedomagania optymalizacyjne, które utrudniają pozycjonowanie. Dodatkowo, wprowadzenie poprawek może się okazać czasochłonne i kosztowne, dlatego przed wyborem silnika dla swojego serwisu, warto zweryfikować czy posiada on wsparcie pod kątem SEO.

  Docelowa optymalizacja SEO serwisu może ingerować w istniejące mechanizmy lub wymagać wdrożenia dodatkowych, dlatego warto poznać wszystkie elementy wymagające poprawy i wpływające na przyszłe efekty pozycjonowania.

  Analiza silnika zwykle odbywa się na przykładowych wdrożeniach lub wersjach demonstracyjnych witryn. Docelowy audyt SEO odpowie na pytanie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby przyszły serwis był przyjazny dla robotów wyszukiwarek i pozwalał na osiągnięcie lepszych efektów pozycjonowania.

  Rekomendacje specjalisty SEO dodatkowo pozwolą na wycenę zmian przez firmę wdrożeniową lub autora skryptu oraz ułatwiają poprawne wdrożenie.

  Jeśli nie wiesz, czy wybrana platforma będzie dobrym wyborem, a planujesz pozycjonowanie serwisu, skorzystaj z audytu SEO, który rozwieje ewentualne wątpliwości i będzie podstawą do wyceny dodatkowych kosztów.

  Wprowadzanie zmian i poprawek na etapie projektowania nowego szablonu bądź serwisu jest z reguły znacznie tańsze niż po ich zakodowaniu. To jeden z powodów, dla których warto jak najszybciej pozyskać rekomendacje i uwagi od specjalistów SEO, na co dzień zajmujących się pozycjonowaniem wielu serwisów. Sugestie mogą dotyczyć zarówno szablonu, jak i mechaniki działania strony. Docelowo powinny zostać wdrożone na etapie implementacji przez deweloperów.

  Audyt SEO będzie w większości przypadków opierał się na analizie makiet lub projektu graficznego oraz dokumentacji projektowej bądź głównych założeń dotyczących serwisu. Warto, aby specjalista SEO, bazując na swoim doświadczeniu, zaproponował dedykowane funkcjonalności i mechanizmy ułatwiające pozycjonowanie oraz docelowo zapewniające dodatkowy ruch w serwisie.

  Uwzględnienie uwag i sugestii pozwoli przede wszystkim na ograniczenie czasu i kosztów związanych z dostosowaniem serwisu do pozycjonowania. Dodatkowo można wdrożyć elementy optymalizacyjne, wpływające na widoczność w wynikach wyszukiwarki, które na etapie projektowania serwisu nie zostały uwzględnione. W końcowym audycie specjalista SEO może dodatkowo wskazać kierunek rozwoju serwisu poprzez sugestie dotyczące na przykład tworzenia contentu.

  Tego typu audyt jest polecany w szczególności, kiedy w przyszłości planujemy pozycjonowanie lub inne działania marketingowe.

  Wdrożenie nowego serwisu niesie ze sobą nowe możliwości, ale również ryzyko dla aktualnie prowadzonych działań marketingowych. Audyt SEO nowego serwisu wykonuje się, aby zweryfikować stan optymalizacji, wdrożyć niezbędne poprawki, ale również bardzo często, by wprowadzić poprawki po zmianie serwisu, która spowodowały spadek widoczności i ruchu w nowej witrynie. Wtedy celem nadrzędnym jest zachowanie bądź odbudowanie efektów pozycjonowania sprzed migracji.

  Audyt SEO nowej witryny jest wykonywany zwykle pod tymczasowym adresem lub docelową domeną. W drugim przypadku kluczowy jest czas, ponieważ ewentualne braki optymalizacyjne po wdrożeniu nowego serwisu mogą wpłynąć negatywnie na jego widoczność w wynikach organicznych, a także utrudniać dalszą promocję w wynikach wyszukiwania.

  Zdecydowanie zalecany jest audyt nowej strony pod adresem tymczasowym (developerskim), a docelowa migracja witryny dopiero po wdrożeniu rekomendacji. Tym samym minimalizuje się ryzyko spadku widoczności i ruchu w wynikach organicznych bądź indeksację niezoptymalizowanego serwisu po jego uruchomieniu pod docelowym adresem.

  Dodatkowa analiza aktualnej wersji witryny (jeżeli istnieje) ma na celu zlokalizowanie elementów wartych przeniesienia czy odwzorowania bądź ma posłużyć do rekomendacji mechanizmów mających pozytywny wpływ na pozycjonowanie, których nie uwzględniono w nowej wersji witryny.  Końcowe rekomendacje mogą zostać rozszerzone o sugestie dotyczące poprzedniej wersji witryny i migracji celem ograniczenia jej negatywnych skutków – spadku widoczności i ruchu.

  Wdrożenie uwag i sugestii w nowym serwisie jest pierwszym krokiem do dalszej promocji w wynikach organicznych – niezależnie od tego, czy tworzymy zupełnie nową witrynę, która wcześniej nie był zaindeksowana, czy zmieniamy silnik. Audyt SEO jest zalecany dla każdego nowego serwisu.

  Zmiany w serwisie, zwłaszcza te znacząco ingerujące w mechanizmy strony, funkcjonalność czy szablon strony, mogą mieć wpływ na SEO. Przed ich wdrożeniem lub niezwłocznie po, warto poddać serwis analizie, która zweryfikuje wpływ modyfikacji na pozycjonowanie, poprawność wdrożenia elementów technicznych SEO bądź zasugeruje alternatywne rozwiązania. Audyt można rozszerzyć także o sugestie dotyczące pozostałych zmian optymalizacyjnych w serwisie.

  Przed wdrożeniem modyfikacji zalecane są konsultacje ze specjalistą SEO, aby ewentualne zmiany mające negatywny wpływ, nie zostały zaindeksowane przez roboty sieciowe. Natomiast wprowadzenie modyfikacji warto dokonać na adresie testowym. Dzięki temu na docelowym adresie zostaną wdrożone modyfikacje niemające żadnego bądź mające pozytywny wpływ na pozycjonowanie witryny.

  Warto dostarczyć informacje dotyczące wprowadzonych zmian bądź dokumentację, jeżeli modyfikacje nie zostały jeszcze wdrożone. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić ich wpływ na widoczność serwisu.

  Specjalista SEO będzie skupiał się przede wszystkim na technicznych aspektach i wpływie wprowadzonych modyfikacji na SEO. Niemniej jednak audyt może zawierać kolejne rekomendacje odnoszące się do zmian i rozwoju serwisu w przyszłości.

  Zalecamy audyt SEO serwisom, które planują lub wdrożyły modyfikacje, a nie mają stałej obsługi SEO, tym bardziej, jeżeli widoczność witryny w wynikach organicznych jest znaczna i nie jesteśmy pewni wpływu wprowadzonych zmian w serwisie na osiągane aktualnie wyniki.

  Ciągłe aktualizacje algorytmów, szereg czynników i prac prowadzonych na witrynie może utrudnić znalezienie powodu spadku widoczności i ruchu w wynikach organicznych, który może nastąpić nawet z dnia na dzień. Wspomniane przyczyny mogą być bardzo różne, nie zawsze możliwe jednoznacznie do określenia, a odbudowanie ruchu może zająć sporo czasu.

  W takim przypadku warto skonsultować się ze specjalistą SEO, który przygotuje audyt serwisu i wskaże najbardziej prawdopodobne przyczyny spadków widoczności. Przeprowadzi analizę działań on-page oraz off-page, zaznaczy elementy do zmiany oraz działania, jakie należy podjąć, aby przeciwdziałać spadkom widoczności i ruchu.

  Docelowo wykonane prace powinny wpływać na odbudowę zasięgu witryny w wynikach wyszukiwania, zwłaszcza kiedy spadek ruchu nie jest spowodowany karą nałożoną przez wyszukiwarkę, a na przykład zmianą profilu wyników, wpływającą na naszą niekorzyść.

  Wdrożenie rekomendacji z audytu, poza wspomnianym już przeciwdziałaniem i odbudowie widoczności serwisu w wynikach organicznych, może przynieść szereg korzyści, jak wzrost pozycji i pojawienie się witryny na zapytania, na które do tej pory nie rankingowała.

  Utrata widoczności serwisu i ruchu organicznego jest wystarczającym powodem do wykonania audytu SEO. Specjalista SEO powinien wykonać analizę serwisu pod tym kątem i wskazać działania niwelujące skutki strat i odbudowujące zasięgi organiczne.

  Prowadzisz samodzielnie działania związane z pozycjonowaniem bądź zlecasz to zewnętrznie? Możesz wykonać audyt SEO, który obejmuje weryfikację aktualnej widoczności serwisu, analizę konkurencji i ich działań, a także rekomendacje dotyczące prac w obszarze on-page i off-page. To również możliwość weryfikacji obranej wcześniej przez osobę dedykowaną lub firmę specjalizującą się w SEO, strategii i przełożenia jej na efekty pozycjonowania.

  Audyt nie ma na celu weryfikacji raportów pozycjonowania, oceny budżetu i osiągniętych do tej pory efektów. Ma natomiast wskazać dodatkowe możliwości i ewentualne zmiany w przyjętej strategii.

  W ramach audytu SEO przeprowadzana jest analiza bezpośredniej konkurencji, aby określić między innymi podejmowane działania on-page i off-page, które wpływają na aktualną obecność w wynikach wyszukiwarki. Mogą one posłużyć do ustalenia dalszego kierunku działań dla audytowanego serwisu. Docelowo warto je uwzględnić w aktualnej strategii pozycjonowania.

  W końcowym raporcie otrzymasz analizę widoczności witryny, a także niezależne sugestie i rekomendacje działań dotyczące optymalizacji i link buildingu. Wskazane propozycje mogą zostać uwzględnione w dotychczasowej strategii i wykonane przez osoby zajmujące się aktualnie promocją serwisu w wynikach wyszukiwarek. Niektóre działania mogą być wykonywane również samodzielne przez właściciela witryny lub być outsourcowane do innych podmiotów.

  Kompleksowy audyt SEO to jeden z obowiązkowych kroków w procesie pozycjonowania każdego serwisu, nawet jeśli działania pod kątem SEO były już prowadzone. Dodatkowa analiza może wskazać obszary wymagające działań oraz dodatkowe możliwości pozyskania ruchu.

  Dlaczego darmowy audyt SEO to zwykle za mało?

  Darmowe audyty zwykle są oparte o automatyczne narzędzia, które weryfikują jedynie wybrane elementy strony serwisu, w tym nie zawsze wszystkie podstrony, a bardzo często tylko jeden adres. Wykonana w taki sposób analiza może zawierać braki, a elementy ważne pod kątem SEO mogą nie zostać wskazane, podobnie jak skala problemu. Nie zawsze otrzymamy konkretne rekomendacje i sugestie poprawy wykrytych błędów.

  Specjalista SEO wspomagając się narzędziami, które analizują cały serwis oraz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, sugeruje najlepsze rozwiązanie problemów optymalizacyjnych pod kątem dalszego pozycjonowania serwisu.

  Zakres audytu SEO

  W skład audytu SEO wchodzi analiza i rekomendacje następujących obszarów on-page i off-page:

  Ponadto, audyt zawiera:

  Zakres audytu SEO

  Jakie są koszty audytu i od czego zależy wycena?

  Koszty audytu SEO zależą od wielu czynników. Bez zapoznania się z oczekiwaniami klienta i audytowaniem serwisem, nie można określić końcowej ceny usługi.

  Specjalista SEO na podstawie zebranych informacji przygotowuje indywidualną wycenę, której końcowa kwota jest uzależniona między innymi od:

  Co nas wyróżnia?

  Kierunek strategii

  Narzędzia wykorzystywane w audycie

  Poniżej przykładowa lista narzędzi, które są wykorzystywane w procesie analizy serwisu, a tym samym przy audycie elementów wpływających na widoczność serwisu w obszarach on-site i off-site.

  Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami